सूचना

सूचना र गतिविधी

जारी मिती: २०७७-७-३
जारी मिती: २०७७-७-२
जारी मिती: २०७७-६-३०
जारी मिती: २०७७-६-२७
जारी मिती: २०७७-६-२२
जारी मिती: २०७७-६-१४
जारी मिती: २०७७-६-६
जारी मिती: २०७७-६-५
जारी मिती: २०७७-५-३०
जारी मिती: २०७७-५-२५
जारी मिती: २०७७-५-२४
जारी मिती: २०७७-५-२३
जारी मिती: २०७७-५-८
जारी मिती: २०७७-५-४
जारी मिती: २०७७-५-४
जारी मिती: २०७७-४-१४
जारी मिती: २०७७-३-३०
जारी मिती: २०७७-३-२९
जारी मिती: २०७७-३-२१
जारी मिती: २०७७-३-२१
जारी मिती: २०७७-३-२१
जारी मिती: २०७७-३-१
जारी मिती: २०७७-१-३०
जारी मिती: २०७७-१-२९
जारी मिती: २०७७-१-११
जारी मिती: २०७७-१-११
जारी मिती: २०७७-१-११
जारी मिती: २०७६-१२-२६
जारी मिती: २०७६-१२-२६
जारी मिती: २०७६-१२-२६
जारी मिती: २०७६-१२-८
जारी मिती: २०७६-१२-७
जारी मिती: २०७६-१२-६
जारी मिती: २०७६-१२-४
जारी मिती: २०७६-१२-२
जारी मिती: २०७६-११-३०
जारी मिती: २०७६-११-२९
जारी मिती: २०७६-११-१६
जारी मिती: २०७६-११-८
जारी मिती: २०७६-१०-२९
जारी मिती: २०७६-१०-२४
जारी मिती: २०७६-१०-१६
जारी मिती: २०७६-१०-१५
जारी मिती: २०७६-९-१
जारी मिती: २०७६-८-२३
जारी मिती: २०७६-८-२०
जारी मिती: २०७६-८-१२
जारी मिती: २०७६-८-९
जारी मिती: २०७६-८-९
जारी मिती: २०७६-८-६
जारी मिती: २०७६-८-३

Tweets (ट्वीटहरू)

हाम्रो बारेमा

यातायात व्यवस्थापनको कार्य गर्नका लागि वि.सं. २०४१ मा यातायात व्यवस्था विभागको स्थापना भएको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नीतिगत व्यवस्था वमोजिम मानिसको आवागमन र वस्तुहरुको ओसारपोसारको लागि सुरक्षित, भरपर्दो र सुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउनु विभाग र मातहत कार्यालयहरुको मुख्य उद्देश्य हो ।

फेसबुक अपडेटहरू

महानिर्देशक

User profile picture

ई. गोगन बहादुर हमाल

महानिर्देशक

सूचना अधिकारी

User profile picture

डा. लोकनाथ भुसाल

Address: : .
PhoneNo: : 9851253135
Email: : gunaso@dotm.gov.np
Website: www.dotm.gov.np