सूचना

सूचना र गतिविधी

जारी मिती: २०८०-२-९
जारी मिती: २०८०-२-३
जारी मिती: २०८०-२-२
जारी मिती: २०८०-१-२५
जारी मिती: २०८०-१-१४
जारी मिती: २०८०-१-१४
जारी मिती: २०८०-१-६
जारी मिती: २०८०-१-५
जारी मिती: २०८०-१-३
जारी मिती: २०८०-१-३
जारी मिती: २०७९-१२-२८
जारी मिती: २०७९-१२-२०
जारी मिती: २०७९-१२-१५
जारी मिती: २०७९-१२-९
जारी मिती: २०७९-१२-८
जारी मिती: २०७९-१०-१९
जारी मिती: २०७९-९-२०
जारी मिती: २०७९-९-५
जारी मिती: २०७९-९-१
जारी मिती: २०७९-९-१
जारी मिती: २०७९-८-२८
जारी मिती: २०७९-८-१९
जारी मिती: २०७९-८-११
जारी मिती: २०७९-८-९
जारी मिती: २०७९-८-८
जारी मिती: २०७९-८-८
जारी मिती: २०७९-८-८
जारी मिती: २०७९-७-३०
जारी मिती: २०७९-७-२९
जारी मिती: २०७९-७-२८
जारी मिती: २०७९-७-२३
जारी मिती: २०७९-७-१८
जारी मिती: २०७९-७-२
जारी मिती: २०७९-६-३०
जारी मिती: २०७९-६-२७
जारी मिती: २०७९-६-१४
जारी मिती: २०७९-५-३१
जारी मिती: २०७९-५-२२
जारी मिती: २०७९-३-२७
जारी मिती: २०७९-३-२७
जारी मिती: २०७९-३-१९
जारी मिती: २०७९-३-१७
जारी मिती: २०७९-३-१२
जारी मिती: २०७९-३-७
जारी मिती: २०७९-३-६
जारी मिती: २०७९-२-३०
जारी मिती: २०७९-२-२७
जारी मिती: २०७९-२-२४
जारी मिती: २०७९-२-२०
जारी मिती: २०७९-२-२०
जारी मिती: २०७९-२-१७
जारी मिती: २०७९-२-१६
जारी मिती: २०७९-२-१२
जारी मिती: २०७९-२-१०
जारी मिती: २०७९-२-३
जारी मिती: २०७९-१-१६
जारी मिती: २०७९-१-१६
जारी मिती: २०७९-१-४
जारी मिती: २०७८-१२-२०
जारी मिती: २०७८-१२-१६
जारी मिती: २०७८-१२-९
जारी मिती: २०७८-११-३०
जारी मिती: २०७८-१०-१२
जारी मिती: २०७८-९-२९
जारी मिती: २०७८-८-२९
जारी मिती: २०७८-८-२१
जारी मिती: २०७८-८-१९
जारी मिती: २०७८-८-१४
जारी मिती: २०७८-८-११
जारी मिती: २०७८-७-२९
जारी मिती: २०७८-७-२५
जारी मिती: २०७८-७-८
जारी मिती: २०७८-७-३
जारी मिती: २०७८-६-२४
जारी मिती: २०७८-६-२४
जारी मिती: २०७८-६-१७
जारी मिती: २०७८-६-८
जारी मिती: २०७८-६-८
जारी मिती: २०७८-५-१०
जारी मिती: २०७८-५-४
जारी मिती: २०७८-४-१७
जारी मिती: २०७८-४-१७
जारी मिती: २०७८-४-१४
जारी मिती: २०७८-४-१३
जारी मिती: २०७८-४-११
जारी मिती: २०७८-४-४
जारी मिती: २०७८-३-३१
जारी मिती: २०७८-३-३१
जारी मिती: २०७८-३-३१
जारी मिती: २०७८-३-३०
जारी मिती: २०७८-३-१७
जारी मिती: २०७८-३-९
जारी मिती: २०७८-३-७
जारी मिती: २०७८-१-१४
जारी मिती: २०७७-१२-३
जारी मिती: २०७७-११-२५
जारी मिती: २०७७-११-१८
जारी मिती: २०७७-१०-२९
जारी मिती: २०७७-१०-२८
जारी मिती: २०७७-१०-२५
जारी मिती: २०७७-१०-८
जारी मिती: २०७७-९-२८
जारी मिती: २०७७-९-२०
जारी मिती: २०७७-९-१०
जारी मिती: २०७७-८-२२
जारी मिती: २०७७-८-५
जारी मिती: २०७७-७-२८
जारी मिती: २०७७-७-२१
जारी मिती: २०७७-७-३
जारी मिती: २०७७-७-२
जारी मिती: २०७७-६-३०
जारी मिती: २०७७-६-२७
जारी मिती: २०७७-६-२२
जारी मिती: २०७७-६-१४
जारी मिती: २०७७-६-६
जारी मिती: २०७७-६-५
जारी मिती: २०७७-५-३०
जारी मिती: २०७७-५-२५
जारी मिती: २०७७-५-२४
जारी मिती: २०७७-५-२३
जारी मिती: २०७७-५-८
जारी मिती: २०७७-५-४
जारी मिती: २०७७-५-४
जारी मिती: २०७७-४-१४
जारी मिती: २०७७-३-३०
जारी मिती: २०७७-३-२९
जारी मिती: २०७७-३-२१
जारी मिती: २०७७-३-२१
जारी मिती: २०७७-३-१
जारी मिती: २०७७-१-३०
जारी मिती: २०७७-१-२९
जारी मिती: २०७७-१-११
जारी मिती: २०७७-१-११
जारी मिती: २०७७-१-११
जारी मिती: २०७६-१२-२६
जारी मिती: २०७६-१२-२६
जारी मिती: २०७६-१२-२६
जारी मिती: २०७६-१२-८
जारी मिती: २०७६-१२-७
जारी मिती: २०७६-१२-४
जारी मिती: २०७६-१२-२
जारी मिती: २०७६-११-३०
जारी मिती: २०७६-११-२९
जारी मिती: २०७६-११-१६
जारी मिती: २०७६-११-८
जारी मिती: २०७६-१०-२९
जारी मिती: २०७६-१०-२४
जारी मिती: २०७६-१०-१६
जारी मिती: २०७६-१०-१५
जारी मिती: २०७६-९-१
जारी मिती: २०७६-८-२३
जारी मिती: २०७६-८-२०
जारी मिती: २०७६-८-१२
जारी मिती: २०७६-८-९
जारी मिती: २०७६-८-९
जारी मिती: २०७६-८-६
जारी मिती: २०७६-८-३

Tweets (ट्वीटहरू)

हाम्रो बारेमा

यातायात व्यवस्था विभाग नेपालको यातायात क्षेत्रलाई नियमन, विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि स्थापना भएको केन्द्रिय स्तरको सरकारी निकाय हो । यातायात व्यवस्था विभाग हाल नेपाल सरकार, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहेको छ । यातायात क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि वि.सं.  २०४१ सालमा यो विभागको स्थापना भएको हो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को कानूनी प्रावधान वमोजिम विगतदेखि यस विभागले मानिस तथा बस्तुहरुको आवागमन र ओसार-पोसारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र सुलभ बनाउन आफुलाई केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ ।

  थप पढ्नुहोस्

फेसबुक अपडेटहरू

महानिर्देशक

User profile picture

श्री नारायण प्रसाद भट्टराई

महानिर्देशक

सूचना अधिकारी

User profile picture

इश्वरी दत्त पनेरु

Address: : .
PhoneNo: : 014474922
Email: : gunaso@dotm.gov.np
Website: www.dotm.gov.np