सूचना

सूचना र गतिविधी

जारी मिती: २०७९-५-३१
जारी मिती: २०७९-५-२२
जारी मिती: २०७९-३-२७
जारी मिती: २०७९-३-२७
जारी मिती: २०७९-३-१९
जारी मिती: २०७९-३-१७
जारी मिती: २०७९-३-१२
जारी मिती: २०७९-३-७
जारी मिती: २०७९-३-६
जारी मिती: २०७९-२-३०
जारी मिती: २०७९-२-२७
जारी मिती: २०७९-२-२४
जारी मिती: २०७९-२-२०
जारी मिती: २०७९-२-२०
जारी मिती: २०७९-२-१७
जारी मिती: २०७९-२-१६
जारी मिती: २०७९-२-१२
जारी मिती: २०७९-२-१०
जारी मिती: २०७९-२-३
जारी मिती: २०७९-१-१६
जारी मिती: २०७९-१-१६
जारी मिती: २०७९-१-४
जारी मिती: २०७८-१२-२०
जारी मिती: २०७८-१२-१६
जारी मिती: २०७८-१२-९
जारी मिती: २०७८-११-३०
जारी मिती: २०७८-१०-१२
जारी मिती: २०७८-९-२९
जारी मिती: २०७८-८-२९
जारी मिती: २०७८-८-२१
जारी मिती: २०७८-८-१९
जारी मिती: २०७८-८-१४
जारी मिती: २०७८-८-११
जारी मिती: २०७८-७-२९
जारी मिती: २०७८-७-२५
जारी मिती: २०७८-७-८
जारी मिती: २०७८-७-३
जारी मिती: २०७८-६-२४
जारी मिती: २०७८-६-२४
जारी मिती: २०७८-६-१७
जारी मिती: २०७८-६-८
जारी मिती: २०७८-६-८
जारी मिती: २०७८-५-१०
जारी मिती: २०७८-५-४
जारी मिती: २०७८-४-१७
जारी मिती: २०७८-४-१७
जारी मिती: २०७८-४-१४
जारी मिती: २०७८-४-१३
जारी मिती: २०७८-४-११
जारी मिती: २०७८-४-४
जारी मिती: २०७८-३-३१
जारी मिती: २०७८-३-३१
जारी मिती: २०७८-३-३१
जारी मिती: २०७८-३-३०
जारी मिती: २०७८-३-१७
जारी मिती: २०७८-३-९
जारी मिती: २०७८-३-७
जारी मिती: २०७८-१-१४
जारी मिती: २०७७-१२-३
जारी मिती: २०७७-११-२५
जारी मिती: २०७७-११-१८
जारी मिती: २०७७-१०-२९
जारी मिती: २०७७-१०-२८
जारी मिती: २०७७-१०-२५
जारी मिती: २०७७-१०-८
जारी मिती: २०७७-९-२८
जारी मिती: २०७७-९-२०
जारी मिती: २०७७-९-१०
जारी मिती: २०७७-८-२२
जारी मिती: २०७७-८-५
जारी मिती: २०७७-७-२८
जारी मिती: २०७७-७-२१
जारी मिती: २०७७-७-३
जारी मिती: २०७७-७-२
जारी मिती: २०७७-६-३०
जारी मिती: २०७७-६-२७
जारी मिती: २०७७-६-२२
जारी मिती: २०७७-६-१४
जारी मिती: २०७७-६-६
जारी मिती: २०७७-६-५
जारी मिती: २०७७-५-३०
जारी मिती: २०७७-५-२५
जारी मिती: २०७७-५-२४
जारी मिती: २०७७-५-२३
जारी मिती: २०७७-५-८
जारी मिती: २०७७-५-४
जारी मिती: २०७७-५-४
जारी मिती: २०७७-४-१४
जारी मिती: २०७७-३-३०
जारी मिती: २०७७-३-२९
जारी मिती: २०७७-३-२१
जारी मिती: २०७७-३-२१
जारी मिती: २०७७-३-१
जारी मिती: २०७७-१-३०
जारी मिती: २०७७-१-२९
जारी मिती: २०७७-१-११
जारी मिती: २०७७-१-११
जारी मिती: २०७७-१-११
जारी मिती: २०७६-१२-२६
जारी मिती: २०७६-१२-२६
जारी मिती: २०७६-१२-२६
जारी मिती: २०७६-१२-८
जारी मिती: २०७६-१२-७
जारी मिती: २०७६-१२-४
जारी मिती: २०७६-१२-२
जारी मिती: २०७६-११-३०
जारी मिती: २०७६-११-२९
जारी मिती: २०७६-११-१६
जारी मिती: २०७६-११-८
जारी मिती: २०७६-१०-२९
जारी मिती: २०७६-१०-२४
जारी मिती: २०७६-१०-१६
जारी मिती: २०७६-१०-१५
जारी मिती: २०७६-९-१
जारी मिती: २०७६-८-२३
जारी मिती: २०७६-८-२०
जारी मिती: २०७६-८-१२
जारी मिती: २०७६-८-९
जारी मिती: २०७६-८-९
जारी मिती: २०७६-८-६
जारी मिती: २०७६-८-३

Tweets (ट्वीटहरू)

हाम्रो बारेमा

यातायात व्यवस्थापनको कार्य गर्नका लागि वि.सं. २०४१ मा यातायात व्यवस्था विभागको स्थापना भएको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नीतिगत व्यवस्था वमोजिम मानिसको आवागमन र वस्तुहरुको ओसारपोसारको लागि सुरक्षित, भरपर्दो र सुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउनु विभाग र मातहत कार्यालयहरुको मुख्य उद्देश्य हो ।

फेसबुक अपडेटहरू

महानिर्देशक

User profile picture

डा. टोकराज पाण्डेय

महानिर्देशक

सूचना अधिकारी

User profile picture

इश्वरी दत्त पनेरु

Address: : .
PhoneNo: : 014474921, 014474922
Email: : gunaso@dotm.gov.np
Website: www.dotm.gov.np