Quick Setting


नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था विभाग

मीनभवन, काठमाडौं
nepali flag

प्रतिक्रिया फारम

यदि तपाईंसँग हाम्रो लागि कुनै प्रतिक्रिया, प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई support@dotm.gov.np मा लेख्नुहोस् वा निम्न फारम भर्नुहोस्।