बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

नेपालको यातायात व्यवस्थापन तथा यस विभाग र कार्यालयहरुको कार्य तथा कार्यप्रणाली बारेमा सेवाग्राहीहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको समाधान तथा अन्य जानकारीहरु यस पेजमा राखीएको छ । तपाइका पनि कुनै किसिमका सुझाव गुनासो वा जिज्ञासा भएमा यस वेभसाइट मार्फत वा सिधा विभाग र कार्यालयहरूमा पठाउन सक्नुहुनेछ । तपाइको जिज्ञासा समाधान गर्न हामी लागी पर्नेछैा‌ । यस पेजमा विषयगत आधारमा प्रश्नहरु समुहीकृत गरी तीनका जवाफहरु क्रमश राखीएका छन् कतिपय विषयहरु अपडेट गर्दै राख्ने क्रममा रहेका छन् ।